Nowoczesność i wygoda

CENNIK TRANSPORTU NA TERENIE KRAKOWA REALIZOWANEGO PRZEZ MEBLOTEX

- Dostawa na terenie  Krakowa - 40 zł

- poza Kraków - 3 zł/ km liczone od sklepu przy Al. 29 listopada 170

Wnoszenie do ustalenia z pracownikiem sklepu.

Warunki użytkowania:

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI

 1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich instrukcją i przeznaczeniem.

 2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach 10 – 30 °C, a wilgotność względna w granicach 25 – 80%. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż metr od czynnych grzejników.

 3. Wymagane jest równe wypoziomowane ustawienie mebli na stabilnym podłożu.

 4. Sposób montażu mebli, ilość elementów i akcesoriów niezbędnych do montażu, określa karta informacyjna znajdująca się w opakowaniu z okuciami danego typu mebla (jeżeli mebel tego wymaga).

 5. W celu przedłużenia estetycznego wyglądu powierzchni należy chronić je przed bezpośrednim działaniem wody oraz innych substancji szkodliwych, a także przed uszkodzeniami mechanicznymi i cieplnymi.

ZASADY KONSERWACJI MEBLI TWARDYCH

 1. Meble wykonane z laminatu należy czyścić następująco:

  • Zmywać miękką, wilgotną tkaniną

 2. Do pielęgnacji powierzchni nie należy stosować żadnych środków chemicznych lub szorstkich ścierek.

 3. Na powierzchnię mebli nie należy stawiać przedmiotów wilgotnych lub gorących.

 4. Renowacje powierzchni mebli powierzać wyspecjalizowanym zakładom usługowym.

ZASADY KONSERWACJI MEBLI TAPICEROWANYCH

 1. Należy dbać o utrzymanie mebla w czystości.

 2. W przypadku zaplamienia tkaniny należy natychmiast usunąć plamę miękką ściereczką wchłaniającą wilgoć.

 3. Należy unikać działania na mebel alkoholi, rozpuszczalników i innych środków chemicznych. Środki przeznaczone do czyszczenia mebli będące ogólno dostępne mogą mieć zastosowanie wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika mebla, po uprzednim przetestowaniu w niewidocznym miejscu.

 4. W pojemniku na pościel nie należy przechowywać większej ilości pościeli od jego objętości.

 5. Nie należy siadać na oparciach i poręczach mebli. Duże obciążenia mogą narazić meble na uszkodzenia konstrukcji lub trwałą deformację.

 6. Powierzchnie tapicerowane z tkanin należy odkurzać domowym odkurzaczem lub miękką szczotką.